ZARZĄD ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO
kadencja 2021-2024
Lp IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Mirosław Pikierski Prezes
2. Jarosław Majka
Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Agata Żuromska
Wiceprezes ds. zapasów kobiet
4. Karol Sala
Wiceprezes ds. zapasów klasycznych
5. Piotr Górski
Wiceprezes ds. zapasów wolnych
6. Tomasz Woźniak
Wiceprezes ds. sędziowskich
7. Paweł Królewiak
Sekretarz Zarządu
8. Maciej Spławski
Członek
9. Angelika Pielesiak Członek
10. Andrzej Olczyk Członek
11. Krzysztof Nowak Członek
KOMISJA REWIZYJNA ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO
KADENCJA 2021-2024
1. Maciej Sulgan
Przewodniczący
2. Włodzimierz Budkowski
Sekretarz
3. Krzysztof Derendarz
Członek2016 Copyright Łódzki Związek Zapaśniczy