ZARZĄD ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO
kadencja 2016-2020
Lp IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Mirosław Pikierski Prezes
2. Jarosław Majka
Wiceprezes ds. organizacyjnych
3. Karol Sala Wiceprezes ds. stylu klasycznego
4. Jerzy Dobrodziej
Wiceprezes ds. stylu wolnego
5. Grzegorz Ludwig
Wiceprezes ds. kobiet
6. Tomasz Woźniak
Wiceprezes ds. sędziowskich
7. Paweł Królewiak
Skarbnik
8. Agata Żuromska
Sekretarz
9. Piotr Górski Członek
10. Jacek Mikołajewski Członek
11. Maciej Spławski Członek
Komisja Rewizyjna
1. Jacek Górski Przewodniczący
2. Włodzimierz Budkowski
Sekretarz
3. Marian Filipowicz
Członek2016 Copyright Łódzki Związek Zapaśniczy