REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH ŁZZ NA 2009 ROK

1. PIERWSZY KROK ZAPAŚNICZY

1 turniej w stylu klasycznym
1 turniej w stylu wolnym
W turniejach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1996 i młodsi , zgodnie z ogólnymi przepisami PZZ.
Kategorie wagowe ustalane po zważeniu zawodników.
Opłata startowa - 5,00 zł od zawodnika

2. TURNIEJE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (MINI ZAPASY)

4 turnieje w stylu klasycznym.
4 turnieje w stylu wolnym.
W turniejach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1996-98, zgodnie z ogólnymi przepisami PZZ.


UWAGA ! Zawodnicy rocznika 1997-98 startują na odpowiedzialność macierzystych klubów.


Kategorie wagowe i ich ilość ustala organizator. Zalecamy następujące kategorie :
26-29,32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 kg .
Bez tolerancji wagowej.
Czas walki - 3 x 1,5 minuty.
Klasyfikacja - indywidualna za l - VI m. (Im.-6pkt......VI m - l pkt.)
- drużynowa (szkolna, klubowa ) tylko dla potrzeb sprawozdawczych.
Oplata startowa - 7,00 zł od zawodnika

3. MIĘDZYWOJEWÓDZK1E MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (-CZEK)

Prawo startu mają zawodnicy (-czki) urodzeni w latach 1995-96
Kategorie wagowe :
chłopcy (10): 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 kg.
dziewczęta (10): 28-30, 32, 34,-37, 40, 44, 48, 52, 57, 62 kg.
Bez tolerancji wagowej.
Klasyfikacja - indywidualna - I - III m. (lm.-3pkt.,IIm.-2pkt.,IIIm-lpkt.,lVm-lpkt.)
- klubowa
- gminna
- wojewódzka


UWAGA ! Kategoria, w której startuje mniej niż 4 zawodników nie jest punktowana.

4. WOJEWÓDZKIE TURNIEJE DZIEWCZĄT

Z uwagi na matą ilość zawodniczek , turnieje organizowane będą wspólnie z imprezami KADETÓW w stylu wolnym i startować będą wszystkie dziewczęta zgłoszone przez kluby .
dobierane wg kategorii wagowych ustalanych na zawodach.
Klasyfikacja : - indywidualna (Im.-6pkt......VI m.-l pkt.)
- klubowa
Opłata startowa - 7,00 zł od zawodniczki.

5. WOJEWÓDZKIE TURNIEJE MŁODZIKÓW O PUCHAR PREZESA Ł.Z.Z.

4 turnieje w stylu klasycznym
4 turnieje w stylu wolnym.
Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1994-96.
Kategorie wagowe :
chłopcy (10): 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 kg.
Bez tolerancji wagowej.
Klasyfikacja : - indywidualna (Im.-6pkt......Vl m.-l pkt.)
- klubowa
Opłata startowa - 8,00 zł. od zawodnika.

6. „PUCHAR PREZESA ŁZZ" KADETÓW

1 turniej w stylu wolnym.
1 turniej w stylu klasycznym.
Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1992-94.
Kategorie wagowe :
chłopcy (10): 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg.
klasyfikacja w poszczególnych turniejach: - indywidualna za I-VI m.-Im.-6pkt-VI m.-pkt.
- klubowa
- generalna za wszystkie turnieje - klubowa.
Oplata startowa - 8,00 zł. od zawodnika.

7. ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Prawo startu mają zawodnicy (-czki) urodzeni w latach 1992-94.
Kategorie wagowe :
chłopcy (10); 39-42. 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg.
dziewczęta (l O): 36-38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60. 65, 70 kg.
Bez tolerancji wagowej
Klasyfikacja ; - indywidualna l - VI m. (Im.-6pkt......Vl m -l pkt )
- klubowa
W eliminacjach nie mają prawa startu zawodnicy zakwalifikowani z listy PZZ.
Do finału Centralnej Olimpiady Młodzieży kwalifikują się:
chłopcy : dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników,
dziewczęta : jedna najwyżej sklasyfikowana zawodniczka w każdej kategorii wagowej.

8. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW/EK (DO 20-TU LAT)

Prawo startu mają zawodnicy/czki urodzeni w latach 1989-92 z tym, że zawodnicy roczników 1992 startują na odpowiedzialność macierzystych klubów.
Kategorie wagowe :
chłopcy (9): 46-50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg.
dziewczęta (8): 40-44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 kg.
Tolerancja wagowa - l kg.
Klasyfikacja : - indywidualna I-VI m. (Im.-6pkt......VI m. - l pkt.).
- klubowa
Opłata startowa - 12,00 zł. od zawodnika/czki.

9. OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW

Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1992 i starsi.
Kategorie wagowe: mężczyźni (8): 55, 60, 66,74, 84, 96, 120 kg.
Tolerancja wagowa - 2 kg.
Klasyfikacja : - indywidualna I-VI m. (Im.-6pkt......VI m. - l pkt.).
- klubowa
Opłata startowa - 15,00 zł. od zawodnika.

10. CZAS WALK W ZAPASACH:

mężczyźni styl wolny:
1 seniorzy, młodzieżowcy 3 rundy x 2 minuty
2 juniorzy 3 rundy x 2 minuty
- dogrywka 30 sekund

3. młodzicy, kadeci 3 rundy x 2 minuty
- dogrywka 30 sekund
_______________________________________

mężczyźni styl klasyczny:
1. seniorzy, młodzieżowcy 3 rundy x 2 minuty (l min. w stójce i 2 x po 30 sek. w parterze)
2. juniorzy 3 rundy x 2 minuty (l min. w stójce i 2 x po 30 sek. w parterze)
3. młodzicy, kadeci 3 rundy x 2 minuty (l min. w stójce i 2 x po 30 sek. w parterze)
________________________________________

Zapasy kobiet:
1. młodziczki, kadetki 3 rundy x 2 minuty
- dogrywka 30 sekund
2. juniorki, seniorki 3 rundy x 2 minuty
- dogrywka 30 sekund


11. UWAGI KOŃCOWE

• Wszyscy startujący zawodnicy (-czki) roczników 1993 i starsi muszą posiadać Książeczki Sportowo-Lekarskie (dostępne w LZZ lub COMS w Warszawie).

• Wszyscy zawodnicy (-czki) województwa łódzkiego muszą być zarejestrowani w Ewidencji ŁZZ i posiadać licencje zawodnicze.

• We wszystkich zawodach poza :
- Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików (-czek),
- Eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
mogą startować kluby z innych województw lub ekipy zagraniczne.
Ryczałt sędziowski za w/w imprezy będzie określony Zarządzeniem MENiS.
© 2006 Copyright Łódzki Związek Zapaśniczy